Ατοπία - Ατοπία /
Atopia - Atopia
(2012)

01. Εισαγωγή
02. Καλοκαίρι
03. Σιχαίνομαι
04. Πυροβολήστε Τον
05. Παιχνιδούπολη
06. Δεν Είμαι Είδος
07. Στην Αυλή Των Παρείσακτων
08. Μια Στιγμή
09. Έγκλειστος Κόσμος
10. Αντίλογος
11. Υπέροχη Θέα
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

01. Introduction
02. Summer
03. I Despise
04. Shoot Him
05. Toy Town
06. I'm Not An Item
07. In The Yard Of The Outsiders
08. One Moment
09. Confined World
10. Contradiction
11. Wonderful View

Download the album :


Stream the album : 


A flac version & artwork coming soon...